3.1. A MŰKÖDÉS TÖRVÉNYESSÉGE, ELLENŐRZÉSEK
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása Belső ellenőrzés 2016. év Mellékeltem

 

 

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
adat megnevezése adat
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai Jelenleg nem releváns?
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
adat megnevezése adat
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai Nem releváns
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk Nem releváns
V. Közzétételi egység: Működési statisztika
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Hatósági_statisztika_2016_2.félév
Önkormányzati_ügyek_határozatai_2016_2. félév
Államigazgatási_határozatok_2016_2.félév
Hatósági_statisztika_2016.1.félév
Államigazgatási_ügyek_2016.1.félév
Önormányzati_hatósági_ügyek_2016.1.félévez még nincs meg
3.2. KÖLTSÉGVETÉSEK, BESZÁMOLÓK
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

2021. évi költségvetési rendelet

2020. évi költségvetési rendelet

2019. évi költségvetési rendelet

2018. évi költségvetési rendelet

2017. évi költségvetési rendelet

2016. évi költségvetési rendelet

2015. évi költségvetési rendelet

2014. évi költségvetési rendelet

2013. évi költségvetési rendelet

2012. évi költségvetési rendelet

2011. évi költségvetési rendelet

2010. évi költségvetési rendelet

2009. évi költségvetési rendelet

2008. évi költségvetési rendelet

2007. évi költségvetési rendelet

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói Nem releváns
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói zárszámadások elmúlt tíz év
3.3. MŰKÖDÉS
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszáma 2017. évben: 64 fő
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege Alábbi linken elérhető mellékeltem
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Alábbi linken elérhető mellékeltem
II. Közzétételi egység: Támogatások
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve Támogatások 2017-es még kell hozzá
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja Az 1. pont tartalmazza
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege Az 1. pont tartalmazza
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye Az 1. pont tartalmazza
III. Közzétételi egység: Szerződések
adat megnevezése adat
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani. 5 M Ft feletti szerződések

 

 

IV. Közzétételi egység: Koncessziók
adat megnevezése adat
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Nem releváns
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei Nem releváns
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
adat megnevezése adat
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Európai_Uniós_projektek_szerződései_2016 nemvolt ilyen
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
adat megnevezése adat
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közbeszerzési terv 2018

Összegzés a szerződésekről ez még nincs

2. Lefolytatott közbeszerzési eljárások

Szirmabesenyői egészségügyi központ felújítása és bővítése

VIII. Gazdálkodási adatok

 
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve  a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai valamint  költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve  

2021. I. negyedév

1. Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata: 24 fő   

 • Közfoglalkoztatottak: 16 fő           

 

2. Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal: 9 fő              

 

3. Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha: 14fő              

 

4. Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde: 21 fő              

 

5. Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata és intézményei vezetők adatai: 6 fő

 

 • munkabér:  14.612.981.-Ft
 • cafetéria: 576.000.-Ft
 • megbízási díj 1 fő: 840.000.-Ft
 • munkabér: 4.372.050.-Ft
   
 • illetmény: 7.255.103.-Ft
 • cafetéria:  1.565.217.-Ft
 • ruházati ktsg. térítés: 864.000.-Ft
 • munkabér: 12.015.525.-Ft
 • cafetéria: 336.000.-Ft
   
 • munkabér: 16.267.525.-Ft
 • cafetéria: 504.000.-Ft
   
 • munkabér: 9.561.633.-Ft
 • cafetéria: 593.739.-Ft
 • költségtérítés: 246.801.-Ft
 • ruházati ktgtérítés:  288.000.-Ft