TALÁLATOK (754 db)
Dokumentum címe / száma Tárgya Kapcsolódó
melléklet új terület beépítésről

Újonnan beépítésre szánt területek bemutatása

8/2023. (III.29.)

a közterületek elnevezésének, elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelet-tervezetek a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2023. (I.26.) önkormányzati rendelet 16.§ (4)-(9) bekezdéseiben foglaltak alapján.
Email: jegyzo@szirmabesenyo.hu

7/2023. (III.29.)

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete Szirmabesenyő Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelet-tervezetek a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2023. (I.26.) önkormányzati rendelet 16.§ (4)-(9) bekezdéseiben foglaltak alapján.
Email: jegyzo@szirmabesenyo.hu

SZ/1222-2/2023.

Tervezet Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (III.29.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

SZ/370-8/2023.

Javaslat Szirmabesenyő Nagyközség Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítására

SZ/1347-1/2023.

Javaslat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra irányuló pályázat benyújtására

melléklet új terület beépítésről

Javaslat Szirmabesenyő Nagyközség Településrendezési Eszközeinek módosítása keretében kijelölre került új beépítésre szánt területekre

6/2023. (III.16.)

a temetőkről és a temetkezésről

25/2023. (III.16.)

intézményátszervezés véleményezéséről

24/2023. (III.16.)

a Szirmabesenyői napsugár óvoda és Bölcsőde intézményi alapdokumentumainak jóváhagyásáról