1.1. KAPCSOLAT, SZERVEZET, VEZETŐK
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
adat megnevezéseadat
1. Hivatalos név (teljes név)Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata
2. Székhely3711 Szirmabesenyő, Kossuth u. 5.
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)+36 46 527 205
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)+36 46 527 246
6. Központi elektronikus levélcímtitkarsag@szirmabesenyo.hu
7. A honlap URL-jewww.szirmabesenyo.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)3711 Szirmabesenyő, Kossuth u. 5.
Tel.: +36 46 527 205
Fax: +36 46 527 246
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető nevedr. Szakos Judit jegyző 
10. Az ügyfélfogadás rendjehétfő:    13:00 – 16:00
szerda:  07:30 – 16:00
péntek: 07:30 – 12:00
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
adat megnevezéseadat
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)Szervezeti ábra
Szervezeti egységek és vezetői
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
adat megnevezéseadat
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

polgármester és alpolgármesterek

képviselő testület tagjai

jegyző és aljegyző

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)Szervezeti egységek vezetői és elérhetőségei
1.2. A FELÜGYELT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
adat megnevezéseadat
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím, honlapjának URL-je)Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde 
3711 Szirmabesenyő, Déryné u. 24.

Telephely: Pöttömke Bölcsőde 
3711 Szirmabesenyő, Vörösmarty u. 12-14.

Tel.: +36 46 527 205
E-mail: napsugarovoda@szirmabesenyo.hu
URL: www.napsugarovoda.szirmabesenyo.hu
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendjeSzirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha
3711 Szirmabesenyő, Kossuth u. 19.

Telephely, főzőkonyha:
3711 Szirmabesenyő, Déryné u. 24.

Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 06:00 – 17:30
szombat, vasárnap: zárva

Tel.: +36 46 527 205
E-mail: 
konyha@szirmabesenyo.hu; segitoszolg@szirmabesenyo.hu
1.3. GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
adat megnevezéseadat
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezikSzirmabesenyői TGV Településüzemeltetési, Gazdaságfejlesztési és Vagyonkezelői Nonprofit Kft.
Székhelye: 3711 Szirmabesenyő, Kossuth u. 5.
Tel.: +36 46 527-205
Fax: +36 46 527 246
E-mail: ronai.istvan@szirmabesenyo.hu
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírásaSzirmabesenyői TGV Településüzemeltetési, Gazdaságfejlesztési és Vagyonkezelői Nonprofit Kft. tevékenységi körei még nincs mellékelve
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neveKépviselője: dr. Rónai István ügyvezető
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértékeA közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke 100 %
1.4. KÖZALAPÍTVÁNYOK
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
adat megnevezéseadat
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakoroljanem releváns
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelyenem releváns
3. A fentiek szerinti közalapítványok elérhetőségenem releváns
4. A fentiek szerinti közalapítványok alapító okiratanem releváns
5. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolásanem releváns
1.5. LAPOK
I. Közzétételi egység: Lapok
adat megnevezéseadat
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neveSzirmabesenyő Világa
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata megbízásából:

Szirmabesenyői TGV Településüzemeltetési, Gazdaságfejlesztési és Vagyonkezelői Nonprofit Kft.

Ügyvezető: dr. Rónai István
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neveBodnár Krisztián - polgármester
1.6. FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST VAGY FELÜGYELETET GYAKORLÓ SZERV
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
adat megnevezéseadat
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címeBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Cím: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen
Levelezési cím:
3530 Miskolc, Pf.: 367.
E-mail: hivatal@borsod.gov.hu
Tel: +36 46 512 901
Fax: +36 46 512 903
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő-Csütörtök: 08:00-16:30
Péntek: 08:00-14:00
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendjeBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő-Csütörtök: 08:00-16:30
Péntek: 08:00-14:00
1.7. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
I. Közzétételi egység: A költségvetési szervek adatai
adat megnevezéseadat
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélyeSzirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde
3711 Szirmabesenyő, Déryné u. 24.
Alapító okirat: SZ/1803-2/2022.  
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetőségeRácz Csilla intézményvezető
URL: www.napsugarovoda.szirmabesenyo.hu
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélyeSzirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha
3711 Szirmabesenyő, Kossuth u. 19.
Alapító okirat: 1795/2017
3. A költségvetési szerv vezetőjeFedorné Karmanóczki Zita