1.1. KAPCSOLAT, SZERVEZET, VEZETŐK
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

adat megnevezése

adat

1. Hivatalos név (teljes név) Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata
2. Székhely 3711 Szirmabesenyő, Kossuth u. 5.
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)  
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) +36 46 527 205
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) +36 46 527 246
6. Központi elektronikus levélcím titkarsag@szirmabesenyo.hu
7. A honlap URL-je www.szirmabesenyo.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) 3711 Szirmabesenyő, Kossuth u. 5.
Tel.: +36 46 527 246, +36 46 307 271
Fax: +36 46 527 246
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve dr. Szakos Judit jegyző
10. Az ügyfélfogadás rendje hétfő:    13:00 – 16:00
szerda: 07:30 – 16:00
péntek: 07:30 – 12:00
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
adat megnevezése adat
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) Szervezeti ábra
Szervezeti egységek és vezetői
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
adat megnevezése adat
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

polgármester és alpolgármesterek

képviselő testület tagjai

jegyző és aljegyző

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Szervezeti egységek vezetői és elérhetőségei

1.2. A FELÜGYELT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
adat megnevezése adat
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) Szirmabesenyői Napsugár Óvoda, Bölcsőde és Konyha
3711 Szirmabesenyő, Déryné u. 24.
Tel.: +36 46 527 233
E-mail: ovoda@szirmabesenyo.hu
Vezető: Rácz Csilla intézményvezető
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je  
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Szirmabesenyői Napsugár Óvoda, Bölcsőde és Konyha
Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 06:00 – 17:30
szombat, vasárnap: zárva
Tel.: +36 46 527 233
E-mail: konyha@szirmabesenyo.hu
1.3. GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
adat megnevezése adat
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

Szirmabesenyői TGV Településüzemeltetési, Gazdaságfejlesztési és Vagyonkezelői Nonprofit Kft.
Székhelye: 3711 Szirmabesenyő, Kossuth u. 5.
Tel.: +36 46 307 271 | +36 46 527-205
Fax: +36 46 527 246
E-mail: ronai.istvan@szirmabesenyo.hu

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása Szirmabesenyői TGV Településüzemeltetési, Gazdaságfejlesztési és Vagyonkezelői Nonprofit Kft. tevékenységi körei még nincs mellékelve
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve Képviselője: dr. Rónai István ügyvezető
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke A közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke 100 %
1.4. KÖZALAPÍTVÁNYOK
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
adat megnevezése adat
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja nem releváns
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye nem releváns
3. A fentiek szerinti közalapítványok elérhetősége nem releváns
4. A fentiek szerinti közalapítványok alapító okirata nem releváns
5. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása nem releváns
1.5. LAPOK
I. Közzétételi egység: Lapok
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve nem releváns
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) nem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve nem releváns
1.6. FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST VAGY FELÜGYELETET GYAKORLÓ SZERV
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Cím: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen
Levelezési cím:
3530 Miskolc, Pf.: 367.
E-mail: hivatal@borsod.gov.hu
Tel: +36 46 512 901
Fax: +36 46 512 903
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő-Csütörtök: 08:00-16:30
Péntek: 08:00-14:00
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő-Csütörtök: 08:00-16:30
Péntek: 08:00-14:00
1.7. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
I. Közzétételi egység: A költségvetési szervek adatai
adat megnevezése adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye Szirmabesenyői Napsugár Óvoda, Bölcsőde és Konyha alapító okirata
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége Rácz Csilla intézményvezető