Közérdekű adatok

KÉPVISELŐ TESTÜLET

Bodnár Krisztián
Bodnár Krisztián
polgármester
Juhászné Molnár Mária
Balogh István
Balogh István
képviselő, a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság tagja
Dr. Hazadi István
Dr. Hazadi István
képviselő
Szénégető Orsolya
Szénégető Orsolya
képviselő, a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöke
Verhóczki Péter
Verhóczki Péter
képviselő, a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság tagja

 

BIZOTTSÁGOK

A Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottságot (a továbbiakban: bizottság) hozott létre. A bizottság véleményezi a feladatkörébe tartozó előterjesztést, amelyre vonatkozóan

  1. módosító javaslatot tehet,
  2. nem kellő előkészítettségre hivatkozva javasolhatja a kiegészítést,
  3. javasolhatja, hogy az előterjesztést a Képviselő-testület vegye le a napirendjéről.

A bizottságnak a döntést indokolnia kell.

Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Szirmabesenyő Nagyközség Polgármesteri Hivatalának szervezeti egységei a település két különálló épületében működnek. A polgármester, a jegyző, aljegyző és a hivatali munkatársak egy része – szociális ügyintéző, műszaki ügyintéző, anyakönyvvezető,  – a Kossuth u. 5 szám alatti központi épületben, a gazdasági-pénzügyi részleg, az adócsoport, valamint a településüzemeltetési / műszaki iroda az Állomás utca 1. szám alatt, a Szirmay-kastély udvarában található. A központi épületben fogadja ügyfeleit a Miskolci Járási Hivatal kihelyezett egysége, és ez a székhelye az önkormányzat gazdasági társaságának – a Szirmabesenyői TGV Nonprofit Kft-nek – is. A Polgármesteri Hivatal nagyterme szolgál a képviselő-testületi ülések és a házasságkötések állandó helyszínéül.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézést még nem alkalmazza, tekintettel arra, hogy Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatánál az elektronikus ügyintézéshez jelenleg sem a tárgyi, technikai, sem a személyi feltételek nem biztosítottak. Az ügyfeleknek csupán töredéke teljesíti az elektronikus ügyintézéshez szükséges feltételeket. Ugyanakkor jogszabály 2018. január 1-től kötelezővé teszi az elektronikus ügyintézés lehetőségének a biztosítását az önkormányzatok számára, így az erre való felkészülést megkezdtük.

Fentiek alapján jelenleg nem intézhetők e-mailben egyedi hatósági ügyek (pl: építéshatósági ügyek, birtokvédelmi kérelmek, és más kérelemre induló ügyek, stb.), így elektronikus úton eljárást kezdeményezni, nyilatkozatot pótolni, az eljárásra befolyást gyakorolni nem lehet. A kérelmeket írásban, aláírva, jogi személy esetén lepecsételve (a képviseletre jogosultságot igazoló felhatalmazó okirattal) kérjük eljuttatni Hivatalunkhoz.

A Polgármesteri Hivatal e-mail címein bejelentést tehetnek közérdekű ügyekben (pl: kátyú, rongálások, havazás, viharkárok stb. bejelentése) ahol a hatóság hivatalból is köteles eljárni. A bejelentett ügyekben sürgősségi sorrendben a Polgármesteri Hivatal intézkedik, melyről a bejelentőt az ismert e-mail címén tájékoztatjuk.

A gördülékeny ügymenet érdekében kérjük, hogy tartsák be a megadott ügyfélfogadási időpontokat!

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI

Polgármester Bodnár Krisztián
Polgármesteri asszisztens Birta Beáta
Jegyző dr. Szakos Judit
Aljegyző dr. Rónai István
Adó Csoport Szilágyi Ágnes - adóügyi ügyintéző
Nagyné Kovács Krisztina - adóügyi ügyintéző
Igazgatási csoport Csoma Istvánné - szociális ügyintéző
Kondás Mariann - anyakönyvvezető
Pénzügyi Csoport Petra-Nagy Krisztina - csoportvezető
Kovácsné Göndör Emese - pénzügyi ügyintéző
Ács Anita pénzügyi - ügyintéző
Csont-Dojcsák Laura - pénzügyi ügyintéző
Vadásziné Csoma Éva - pénzügyi ügyintéző