Polgárőrség

Településünkről 12 fő tett sikeres polgárőri vizsgát 2020. február 15-én, amivel kezdetét vette a Szirmabesenyői Polgárőr Egyesület szakmai megreformálása. A meglévő, valamint az új tagság véleményét kikérve megtörtént a vezetői tisztségek újraválasztása is annak érdekében, hogy az önkéntesek minél hamarabb és minél szervezettebb formában járulhassanak hozzá az itt élő emberek szubjektív biztonságérzetének, komfortjának a megőrzéséhez, illetve magasabb szintre emeléséhez.

„Szolgálatainkról elmondható, hogy a Polgárőrség újra látható Szirmabesenyő kül-, és belterületét érintő közterületeken, valamint fontos hangsúlyoznom, hogy nem csak láthatóak vagyunk, hanem látunk is. A hatáskört tekintve első sorban a közrendet és közbiztonságot érintő körülményekre fókuszálunk, viszont nem megyünk el azon településünket érintő körülmények mellett sem, melyeket járőrszolgálataink során tapasztalunk. Ideértve az önkormányzati utak, csapadékelvezető árkok, közvilágítás, állapotát stb. érintő jelzéseinket. Itt szeretném kiemelni az illegális hulladéklerakás felszámolásával kapcsolatos törekvéseinket, melyek célzottan a tettenérésre és az ismételt elkövetések megakadályozására, visszaszorítására irányulnak” – nyilatkozott Bodnár Krisztián polgármester, aki több képviselő társával együtt aktívan vesz részt településünk védelmében polgárőrként.

A településvezető elmondta továbbá, hogy 2020. augusztus 09-én további 17 fővel bővült az egyesületi tagság, mely létszám megteremti annak a lehetőségét, hogy polgárőrség feladatellátásban a rendszeres jelleg garantálható legyen. A megújult működés már most számos elismerő visszacsatolást kapott a lakosságtól, ami tovább erősíti és motiválja az abban résztvevőket, hiszen a polgárőr a településünkért tett szolgálatát önként vállalva, szabadidejének terhére és díjmentesen végzi.