onkormanyzati_hirek

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Szirmabesenyő Nagyközség Településrendezési Eszközeinek – kiemelt fejlesztési területté nyilvánított több részterületére szóló – módosítása elkészült.

Az elkészült anyagot a honlapon áttanulmányozhatják.

A fenti dokumentációval kapcsolatos észrevételeiket a Lakossági fórumon személyesen, a Lakossági fórum időpontját követő 8 napig írásban, az alábbi címen tehetik meg Bodnár Krisztián Szirmabesenyő Nagyközség Polgármestere részére:

  • Levelezési cím: Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata - 3711 Szirmabesenyő, Kossuth utca 5.
  • E-mail cím: titkarsag@szirmabesenyo.hu

Segítő közreműködésüket megköszönve,egyben tárgyi témában a Lakossági fórumot 2023. január 12-én, 16 óra 30 perckor Szirmabesenyő Napközi Otthonban (3711 Szirmabesenyő, Kossuth utca 22.) meghirdetem.

bk_sign_logo


A felhívás Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 15/2017. (IX. 13.) önkormányzati rendelete alapján jelenik meg.