onkormanyzati_hirek

Tisztelt Adózók, Ingatlantulajdonosok! Tájékoztatjuk Önöket, hogy Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. január 01. napi hatállyal módosította a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint.

1. Építményadó
Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület, építmény ( borház, présház, üdülő-, vagy vállalkozási célra szolgáló épület) után az adó mértéke 900Ft/m2

2. Telekadó
Nem magánszemély tulajdonában álló telek után az adó mértéke 200Ft/m2

3. Iparűzési adó
Az iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a Htv-ben meghatározott adóalap 2%-a

A módosított rendeleteket részletesen a szirmabesenyo.hu honlapon a „Dokumentumtár” menüpont alatt olvashatják.

A dokumentumok címe:
22/2022. (XI.17.) a helyi iparűzési adóról
23/2022. (XI.17.) az építményadóról
24/2022. (XI.17.) a telekadóról

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásulvételét.

dr. Szakos Judit
jegyző