Intézze elektronikusan

 

 

 

 

 

Az alábbi oldalakon a helyi adók nyomtatványai találhatók meg, amelyeket le is tölthet doc és/vagy pdf formátumban.

Az adóhatóság elérhetőségei

Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal Adóhatóság
Cím: 3711 Szirmabesenyő, Állomás u. 1-3.
Telefon: +36 46 527 205
E-mail: ado@szirmabesenyo.hu

Ügyintézők: Szilágyi Ágnes - előadó

Az adóhatóság feladatai

  • Ellátja a helyi adóval, termőföld bérbeadásából származó és talajterhelési díjjal kapcsolatos adókivetési és adóbehajtási feladatokat.
  • Az adónemek, a talajterhelési díj vonatkozásában ellenőrzést végez, ellátja a könyvelési, utalási feladatokat.
  • Ellátja az adóigazolás kiállításával, valamint a költségmentesség engedélyezéséhez a vagyoni körülményekre vonatkozó igazolás kiállításával kapcsolatos feladatokat.
  • Ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó, az adók módjára behajtandó követelések behajtásával, nyilvántartásával, könyvelésével, utalásával és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
  • Ellátja az adóhatóság ügyiratkezelésével, az iktatással, irattározással, postázással kapcsolatos feladatokat.
  • Negyedévente adatot szolgáltat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja felé.
  • Jogszabályi előírások alapján a Magyar Államkincstáron keresztül adatot szolgáltat a központi költségvetés részére.
  • Az önkormányzati adórendelet, valamint az adórendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet hatályba lépését megelőző hónap 5. napjáig adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár számára.

Adózási határidők

AdónemBejelent(kez)ési határidőkBevallási határidőkBefizetési határidők
Adó- és értékbizonyítvány kiállítás, adóigazolási kérelem
ÉpítményadóAz adókötelezettség keletkezését (vásárlás, új építmény használatbavétele), változását  (január 15.)Március 15. (első részlet), illetve szeptember 15. (második részlet)
Helyi iparűzési adóA tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül.Az adóévet követő év május 31. Adóelőleg kiegészítés összegéről az adóév december 20. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén, a tevékenység befejezése napját követő hónap 15. nap.Végleges adó az adóévet követő év május 31. Adóelőleg az adóév március 15. (első részlet), illetve szeptember 15. (második részlet). Adóelőleg kiegészítés az adóév december 20. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után a tevékenység befejezése napját követő hónap 15. nap.
Jövedéki adóA tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül, és a bejelentkezéstől bekövetkezett minden változást az azt követő 15 napon belül.
Talajterhelési díjAz adóévet követő év március 31.Az adóévet követő év március 31. napjáig.
TelekadóJanuár 15.Március 15. (első részlet), illetve szeptember 15. (második részlet)
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóKifizető az adóévet követő év február 15. Magánszemély az adóévet követő év március 20.Az adóévet követő év március 20.
Túlfizetés rendezéséhez szükséges nyomtatványok

Adózással kapcsolatos beszedési számlaszámok

Számla megnevezéseSzámla számaTájékoztatás
Iparűzési adó beszedési számla54500174-10012693Ezen a számlán jelennek meg az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után teljesített befizetések.
Építményadó beszedési számla54500174-10012679 
Talajterhelési díj beszedési számla54500174-10012727 
Telekadó beszedési számla54500174-10014080 
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.besz.szla.54500174-10012758 
Jövedéki adó bevételek számla54500174-10014097 
Késedelmi pótlék beszedési számla54500174-10012710 
Idegen bevételek beszedési számla54500174-10012734Ezen a számlán jelennek meg pl.: közigazgatási bírság stb.
Egyéb bevételek beszedési számla54500174-10012765Ezen a számlán jelennek meg pl.: a megfizetett helyszíni bírságok, a szabálysértési bírságok vagy a végrehajtási bírságok.
Bírság számla54500174-10012703 
Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla54500174-10012686Ezen a számlán jelennek meg pl.: a hatósági bizonyítvány, valamint az adó-és értékbizonyítvány kiállításáért fizetett illetékek, stb.

A helyi adók utalása esetén kérjük, a közlemény rovatban feltétlenül tüntesse fel az adózó adatait.


Tájékoztatás gépjárműadó változásáról

2021-től már a NAV-nak kell fizetni a gépjárműadót. A részletekért kattintson ide.


Tájékoztatás iparűzési adó változásáról

A helyi iparűzési adó bevallásának szabálya megváltozott.

2021. január 1. napjától az adózó kizárólag a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz (NAV) teljesítheti bevallási kötelezettségét, elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon. Az e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerültek.

Az iparűzési adóbevallás feldolgozása, javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik. A helyi adó és adóelőleg fizetési kötelezettséget továbbra is az önkormányzat iparűzési adó beszedési számlára kell teljesíteni.

Szirmabesenyő Önkormányzata iparűzési adó beszedési számla száma: 54500174-10012693

A mikro-, kis- és középvállalkozásoknak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előlegfizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek. A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be, legkésőbb 2021. február 25-ig.

A KATA adózási módot választó adózóknak nem kell nyilatkozatot tenniük.

Szirmabesenyő, 2021. 01. 06.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Adóhatósága