Ügyintéző | Szilágyi Ágnes - előadó

Az adó mértéke 2023. január 01-től:
900- Ft/m2

Alapja:
az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.


Bevallásra és fizetésre kötelezettek:

Magánszemélyek, vállalkozók, vállalkozások akik/amelyek a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.

Mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában álló, a Htv.52.§ 8. pontja szerint lakásnak minősülő és akként használt épület, épületrész, valamint a lakás céljára szolgáló építménnyel azonos helyrajzi számon lévő, nem vállalkozási célra szolgálóépület, épületrész. Erre vonatkozóan az adóalanyt nem terheli bevallási kötelezettség.

Ügyintézés kezdeményezhető:

Új adózó esetén adóbevallási nyomtatványt kell kitölteni, amit személyesen illetve postai úton lehet eljuttatni a hivatalnak. Az adatokban történt bármely változásról a hivatal felé adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn.

Intézze elektronikusan

Szükséges iratok:

Tulajdoni lap másolat, adás-vételi szerződés.

Ügyintézés díja:

Az alapeljárás illetékmentes. Fellebbezés esetén a határozatban megjelölteknek megfelelő összeg.

Építményadó beszedési számlaszáma:

54500174-10012679

Kapcsolódó jogszabályok, rendeletek:

  • A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény
  • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
  • Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2018. /XI.14./ önkormányzati rendelete az építményadóról

Letölthető nyomtatványok

Építményadó bevallási nyomtatvány (.doc)

Építményadó bevallási nyomtatvány (.pdf)

Építményadó nyomtatvány kitöltési útmutató (.doc)

Építményadó nyomtatvány kitöltési útmutató (.pdf)

Megállapodás építményadóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról (.docx)

Megállapodás építményadóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról (.pdf)