Ügyintéző | Szilágyi Ágnes - előadó

A talajterhelési díj alanya:

Az a magánszemély, vállalkozó/vállalkozás aki/amely Szirmabesenyő Nagyközség illetékességi területén a csatornahálózatba be nem kapcsolt ingatlannak rendelkezik.

Ügyintézés kezdeményezhető:

Minden év március 31-ig adóbevallást kell tenni. Az adatokban történt bármely változásról, rákötéséről a hivatal felé adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn.

Szükséges iratok:

Törléskor a csatornahálózatra történő rákötésről kiállított igazolás, szennyvízbekötési jegyzőkönyv.

Talajterhelési díj beszedési számlaszáma:

54500174-10012727

Kapcsolódó jogszabályok, rendeletek:

  • A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény
  • Az adózás rendjéről szóló módosított 2017. évi CL. törvény
  • A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
  • Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/215./IX.25./ önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Letölthető nyomtatványok

Bevallás nyomtatvány (.doc)

Bevallás nyomtatvány (.pdf)