Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatalban 2022. január hó 20-án (csütörtökön) az ügyfélfogadás szünetel, a hivatal zárva lesz.

Megértésüket köszönjük!

Önkormányzat

Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a BMH Nonprofit Kft. a kidobott fenyőfák begyűjtését január hónapban végzi.

Családi házas övezetben a fenyőfák begyűjtése a vegyes hulladék gyűjtési napjain folyamatosan történik.

Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szirmabesenyői Lakosságot, hogy az ügyfélfogadás 2021. december 20. napja és 2021. december 31. napja között elmarad.

Önkormányzat

Tisztelt Szirmabesenyőiek! A Chervon cégvezetője felé 2021. december 2-án Bodnár Krisztián polgármester megkereséssel fordult, melyben kérte, hogy a szirmabesenyői lakosság számára nyújtson hiteles tájékoztatást a leendő gyáregység működésével együtt járó környezetvédelmi- és hanghatásokról.

A tájékoztatás megérkezett, melyet az alábbiakban olvashatnak:


A Chervon Auto Kft által alkalmazott technológia áttekintése:

Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatalban:

  • 2021. december hó 20. (hétfő) és
  • 2021. december hó 31. (péntek) között

az ügyfélfogadás IGAZGATÁSI SZÜNET miatt szünetel, a hivatal ZÁRVA LESZ.

Az ügyintézők közül halaszthatatlan hatósági igazgatási ügyben elérhető:

Önkormányzat

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás a karácsonyi ünnepek alatt (2021. december 24 - 26.) változatlanul, a korábbi megszokott ürítési rend szerint történik.

Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállítás napján legkésőbb 06:00 óráig szíveskedjenek kihelyezni!

Az ügyfélszolgálati irodák az alábbi napokon zárva tartanak:

  • 2021. december 11.
  • 2021. december 24.

Az ügyfélszolgálati irodák 2021. december 31-én 12 óráig tartanak nyitva. 

Önkormányzat

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. november hó 29-én 17:00 órától közmeghallgatást tartott a Petőfi Sándor Művelődési Házban

A járványügyi szabályok fokozott betartatásával és szerény érdeklődés mellett néhány közérdekű, aktuális kérdés, kérés megválaszolásával a megjelentek kielégítő választ kaphattak. A közmeghallgatásról készült jegyzőkönyv a híradásunk mellékeltében és weboldalunk dokumentumtárában egyaránt elérhető.

Önkormányzat
A NAV 2022. február 15-ig teljesíti a jogszabály szerinti kiutalási kötelezettségét...
Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2021. évi szociális tűzifatámogatás igényléséhez szükséges nyomtatványok a Polgármesteri Hivatalban beszerezhetők, illetve honlapunkról letölthető.

  • A támogatás iránti kérelmek benyújtási határideje: 2021. december 10.
  • Jövedelemhatár: 114.000Ft/hó/fő

Kérelemhez csatolandó mellékletek:

Önkormányzat

Felhívjuk azon vállalkozások figyelmét, amelyek székhelye magántulajdonban lévő ingatlan és a BMH Nonprofit Kft.-től a hulladékszállítással kapcsolatos levélben tájékoztatást kaptak a díjfizetési kötelezettségükről, hogy Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatnak a 21/2017.(XII.1.) szóló rendelete értelmében lehetőség van hatósági bizonyítvány kiállítására, mely alapján a további