3711 Szirmabesenyő, Vörösmarty u. 12-14.

Bölcsődénk a Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde tagintézménye, mely a Pöttömke Bölcsőde nevet viseli.

10 éve vagyunk a három év alatti gyermeket nevelő, dolgozó szülők segítői. Lassan a  24-26 férőhelyünk kevésnek bizonyul, így a jövőben bővülni fog bölcsődénk.  Bölcsődénk csendes, zöldövezeti környezetben helyezkedik el. A hatalmas udvarunkon fák, bokrok, naposabb és árnyékosabb részek, nagy terasz, csúszdák, fa vonatok, házikók, és fedett homokozó található.

Intézmények
Nyitvatartás
hétfő - péntek 06:00 - 17:00
3711 Szirmabesenyő, Kossuth u. 19.

2018 január 1-től új intézményt alapított Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata, hogy önállóan biztosítsa és szervezze meg, intézményi keretek között a szociális szolgáltatásait, ezzel nagy hangsúlyt fektetve a szubszidiaritás elvére. Az önkormányzat átgondolt, színvonalas szociális szolgáltatásai ezen időponttól állnak rendelkezésre az igénybevevők számára, a következő szolgáltatásokkal:

A szolgálat küldetése:

Intézmények
Nyitvatartás
hétfő 07:30 – 16:30
kedd 07:30 – 16:30
szerda 07:30 – 16:30
csütörtök 07:30 – 15:30
péntek 07:30 – 12:30
3711 Szirmabesenyő, Kossuth u. 19. sz.

A szociális segítő munka eszközeivel és módszereivel segítse a szociális, mentálhigiénés problémák, krízishelyzet, ill. más veszélyeztető körülmények miatt segítségre szoruló igénybe vevőket (egyének, családok, közösségek, kiemelten gyermekek) a veszélyeztető körülmények megelőzésében, a veszélyeztető körülmények elhárításában, krízishelyzet megszüntetésében, az életvezetési képesség megőrzésében, életminőségük javításában.

Családsegítő: Fedorné Karmanóczki Zita

Intézmények
Ügyfélfogadás
hétfő 07:30 - 12:30
kedd nincs ügyfélfogadás
szerda 07:30 - 16:30
csütörtök 07:30 - 13:30
péntek nincs ügyfélfogadás
3711 Szirmabesenyő, Kossuth u. 19.

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását, szükségleteinek megfelelően, lakásán, saját lakókörnyezetében biztosítja.

A házi segítségnyújtás során a gondozónő segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával és felhasználásával, ha lehetséges a meglévő képességek fejlesztésével biztosított legyen.

A szolgáltatást írásban, az általunk biztosított kérelem formanyomtatványon a Kossuth utca 19. sz. alatt lehet, fogadóidőben. Minden gondozást, előzetesen a törvény által előírt előgondozás előz meg. A gondozáshoz együttműködési megállapodás megkötése szükséges.

Gondozónők:

  • Mázik Zoltánné (Edit)
  • Pozsgainé Mádi Evelin
  • Krakompergerné Bodnár Katalin
3711 Szirmabesenyő, Kossuth u. 19.

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:

  • koruk,
  • egészségi állapotuk,
  • fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
  • szenvedélybetegségük vagy
  • hajléktalanságuk miatt.

Az étkeztetés az igénybe vevők szükségleteinek megfelelően vehető igénybe:

  • elvitellel,
  • lakásra szállítással (amiről az önkormányzat gondoskodik).

A szociális étkeztetés kérelem formanyomtatványon igényelhető a Kossuth utca 19. sz. alatt fogadóidőben. A szociális rászorultságot minden esetben szükséges igazolni, csatolni az ehhez kapcsolódó iratok másolatát.