Cím
3711 Szirmabesenyő, Kossuth u. 19.
Tevékenység

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:

  • koruk,
  • egészségi állapotuk,
  • fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
  • szenvedélybetegségük vagy
  • hajléktalanságuk miatt.

Az étkeztetés az igénybe vevők szükségleteinek megfelelően vehető igénybe:

  • elvitellel,
  • lakásra szállítással (amiről az önkormányzat gondoskodik).

A szociális étkeztetés kérelem formanyomtatványon igényelhető a Kossuth utca 19. sz. alatt fogadóidőben. A szociális rászorultságot minden esetben szükséges igazolni, csatolni az ehhez kapcsolódó iratok másolatát.

Az étkeztetés térítésköteles szolgáltatás. A személyi térítési díjat a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata helyi rendeletben határozza meg. Az étkezés biztosításához együttműködési megállapodás szükséges.

Szociális asszisztens: Krakompergerné Bodnár Katalin

Mobilhívószám
+36 30 782 0439