Cím
3711 Szirmabesenyő, Kossuth u. 19.
Tevékenység

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását, szükségleteinek megfelelően, lakásán, saját lakókörnyezetében biztosítja.

A házi segítségnyújtás során a gondozónő segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával és felhasználásával, ha lehetséges a meglévő képességek fejlesztésével biztosított legyen.

A szolgáltatást írásban, az általunk biztosított kérelem formanyomtatványon a Kossuth utca 19. sz. alatt lehet, fogadóidőben. Minden gondozást, előzetesen a törvény által előírt előgondozás előz meg. A gondozáshoz együttműködési megállapodás megkötése szükséges.

Gondozónők:

  • Mázik Zoltánné (Edit)
  • Pozsgainé Mádi Evelin
  • Krakompergerné Bodnár Katalin
Telefonszám
+36 46 317 591
Mobilhívószám
+36 30 782 0433