Rendezetlen családi jogállású, apa adatai nélkül anyakönyvezett, vagy rendezetlen családi jogállású születendő gyermek esetében az anyakönyvvezető teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel a családi jogállás rendezése érdekében.

Az ügymenet leírása

A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megtételéhez mindkét szülő személyes jelenléte szükséges. Az nyilatkozat bármely anyakönyvvezető, külföldön élő magyar állampolgár esetében bármely hivatásos konzuli tisztviselő előtt megtehető. Házasságból születendő/született gyermekre vonatkozóan nem lehet apai elismerő nyilatkozatot tenni csak akkor, ha a férj apaságának vélelmét valamelyik bíróság jogerősen megdöntötte. Nem tehető apai elismerő nyilatkozat akkor sem, ha az anya válását kimondó ítélet jogerőre emelkedésének napja és a gyermek születésének napja között nem telt el 300 nap. Nem tehet apai elismerést az a férfi sem, aki 16 évvel nem idősebb annál a gyermeknél, akire az apai nyilatkozatot tenné. Kiskorú apa apai elismeréséhez az apa törvényes képviselőjének hozzájárulása is szükséges. Kiskorú anya esetén kirendelt gyámnak, eseti gondnoknak, mint a kiskorú törvényes képviselőjének az apai elismerő nyilatkozathoz írásbeli hozzájárulását kell adnia. Külföldi állampolgárságú apa által tett apai elismerő nyilatkozatot - az apa adatai bejegyzésének elrendelése céljából - az anyakönyvvezető felterjeszti a BAZ Megyei Kormányhivatalhoz.

Az ügy intézéséhez kötelezően benyújtandó dokumentumok

  • szülők érvényes személyi igazolványa, útlevele, vezetői engedélye és lakcímkártyája
  • az anya elvált vagy özvegy családi állapotának okirattal történő igazolása
  • gyermek születési anyakönyvi kivonata (megszületett gyermek esetén)
  • szakorvosi igazolás a fogantatás és a szülés várható időpontjáról és a várandós anya gondozási könyve (születendő gyermek esetén)