Születési név az a név, mely az érintettet a születési anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezheti.

Az ügymenet leírása

A születési családi és/vagy utónév megváltoztatása iránti kérelem bármelyik anyakönyvvezetőnél, külföldön élő kérelmező esetében bármely konzuli tisztviselőnél kizárólag személyesen nyújtható be.  Kiskorú gyermek névváltoztatásához mindkét szülő/törvényes képviselő hozzájárulása szükséges. Amennyiben a kérelmezett születési családi név valamely hozzátartozó viselt neve, úgy a hozzátartozónak a névviseléshez való hozzájáruló nyilatkozata is szükséges. A névváltoztatási kérelmet és a kérelem mellékleteit az anyakönyvvezető elbírálás céljából megküldi az anyakönyvi ügyekért felelős miniszternek. A névváltozatás engedélyezéséről a miniszter névváltoztatási okirat megküldésével értesíti a kérelmezőt.

Az ügy intézéséhez kötelezően benyújtandó dokumentumok

  • érvényes személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély
  • lakcímkártya
  • 10.000,- Ft, értékű illetékbélyeg (ismételt névváltoztatási kérelem esetén 50.000,- Ft értékű illetékbélyeg)
  • névváltoztatási kérelem (anyakönyvvezetőnél szerezhető be)
  • kérelmező születési, házassági anyakönyvi kivonata
  • hozzájáruló nyilatkozat