Házasságkötési szándék bejelentése, külföldi állampolgár házasságkötése Magyarországon.

Az ügymenet leírása

A házasságkötési szándék bejelentésekor mindkét fél személyes jelenléte szükséges az anyakönyvvezető előtt. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 4:7. § (2) bekezdése a házassági szándék bejelentésétől számított 30 napos kötelező várakozási időt ír elő. A várakozási idő alól indokolt esetben a jegyző felmentést adhat. Közeli halállal fenyegető állapot esetén el kell tekinteni a 30 napos kötelező várakozási idő meglététől.

Amennyiben külföldi állampolgár szeretne Magyarországon házasságot kötni, feltétlenül keressék meg az anyakönyvvezetőt, aki a konkrét ügy körülményeit figyelembe véve, személyre szabottan ad tájékoztatást az ügyfeleknek. Általánosságban elmondható, hogy a külföldi házasulónak igazolnia kell, hogy személyes joga szerint a Magyarországon tervezett házasságkötésének törvényi akadálya nincs. Ennek a tanúsítványnak a kiadása céljából fel kell keresni a külföldi lakóhely szerinti helyhatóságot, vagy a hazája külképviseleti szervét. Szükséges továbbá a születési anyakönyvi kivonat, és a családi állapotot igazoló okirat. Egyes országok esetében nemzetközi szerződések megkövetelik az okiratok további hitelesítését is (apostille, diplomáciai felülhitelesítés). Minden idegen nyelvű okiratot, igazolást hiteles magyar fordítással kell benyújtania. Hiteles magyar fordítást készít az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (a továbbiakban OFFI, Budapest VI. Bajza u. 52.), valamint külföldön a magyar külképviselet konzulátusa. Amennyiben a külföldi fél magyarul nem ért, úgy a házasságkötési eljárás minden fázisában tolmácsra van szükség. Tolmács nem lehet a házasuló maga, vagy a házasuló egyenes ági rokona. Az eljárás során benyújtott iratokat az anyakönyvvezető felterjeszti a BAZ Megyei Kormányhivatalhoz, mely hivatal állásfoglalást ad az okiratok elfogadhatóságáról.

Házasságkötés szolgáltatási díja

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2017.(IV.26.) önkormányzati rendelete értelmében, ha a házasulók az anyakönyvi esemény lebonyolítását hivatali helyiségen kívül szeretnék megrendezni, a rendelet értelmében anyakönyvi eseményenként 31.750,- Ft szolgáltatási díjat kell fizetniük a Polgármesteri Hivatal részére. Amennyiben az anyakönyvi esemény lebonyolítása a Polgármesteri Hivatal erre alkalmas házasságkötő termében történik, hivatali munkaidőn túl, annak szolgáltatási díja 10.160,- Ft.

Minden egyéb más esetben a házasságkötés díjtalan.

Az ügy intézéséhez kötelezően benyújtandó dokumentumok

  • érvényes személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély
  • lakcímkártya
  • születési anyakönyvi kivonat
  • elvált, özvegy családi állapot esetén a családi állapotot igazoló okirat (záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági ítélet, halotti anyakönyvi kivonat)