A hatósági eljárásban, igazolványban, nyilvántartásban a magyar állampolgár az anyakönyv szerint őt megillető születési vagy házassági nevet viseli. A házassági név az a név, mely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. A házasságot kötő személy a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben felsorolt házassági névviselési formák közül választhat házassági nevet. A házassági névviselési forma - a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után - a Polgári Törvénykönyv szabályainak megfelelően az érintett kérelmére módosítható.

Az ügymenet leírása

A házassági névviselési forma módosítására irányuló eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető rendelkezik hatáskörrel, a kérelem azonban bármely anyakönyvvezetőnél, külföldön élő magyar állampolgár esetében bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél benyújtható. Ha a kérelmet nem a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezetőnél nyújtották be, akkor az anyakönyvvezető a kérelmet megküldi a házasságkötés helye szerint illetékes anyakönyvvezető részére. Az eljárásban a kérelem személyesen terjeszthető elő, meghatalmazott az ügyben nem járhat el!

Az ügy intézéséhez kötelezően benyújtandó dokumentumok

  • érvényes személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély
  • lakcímkártya