Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményét (születés, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, haláleset) Magyarországon  anyakönyveztetni kell.

Az ügymenet leírása

Magyar állampolgár bármelyik anyakönyvvezetőnél, külföldön élő magyar állampolgár bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél előterjesztheti a hazai anyakönyvezés iránti kérelmét. A kérelem meghatalmazott útján is benyújtható. Az anyakönyvvezető a kérelmet és annak szükséges mellékleteit hazai anyakönyvezés céljából megküldi Budapest Főváros Kormányhivatala anyakönyvvezetőjének, aki a magyar anyakönyvi kivonatot a kérelmező részére az anyakönyvezés után eljuttatja. Feltétlenül keressék meg az anyakönyvvezetőt, aki a konkrét eset körülményeit figyelembe véve, személyre szabottan ad tájékoztatást az ügyben benyújtandó további iratokról!

Az ügy intézéséhez kötelezően benyújtandó dokumentumok

  • kérelmező érvényes személyi igazolványa, útlevele, vezetői engedélye
  • lakcímkártya
  • külföldi anyakönyvi okirat hiteles magyar fordítással ellátva (Országos Fordító-és Fordításhitelesítő Iroda)
  • meghatalmazás