A Szirmabesenyőben történt halálesetet anyakönyvezés végett az anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni.

Az ügymenet leírása

Az anyakönyvezéshez szükséges halottvizsgálati bizonyítványt és halálozási lapot a haláleset tényét megállapító orvos, illetőleg kórház adja ki a temettető részére.

Amennyiben az elhunyt külföldi állampolgár volt, úgy a személyét érintő, külföldön kiállított anyakönyvi kivonatokat hiteles magyar fordítással ellátva (Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda) kell benyújtani.

Az ügy intézéséhez kötelezően benyújtandó dokumentumok

  • elhunyt személy személyi igazolványa, útlevele, vezetői engedélye és lakcímkártyája
  • halottvizsgálati bizonyítvány
  • halálozási lap
  • elhunyt születési anyakönyvi kivonata (amennyiben rendelkezésre áll)
  • házas, özvegy vagy elvált családi állapotot igazoló okirat (záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági ítélet, halotti anyakönyvi kivonat)
  • temettető személyi igazolványa, lakcímkártyája