A születési, házassági, bejegyzett élettársi és halotti anyakönyvekből – a megfelelő jogosultság igazolása után – ügyfél részére a jogszabály lehetőséget ad anyakönyvi kivonat, hatósági bizonyítvány kiállítására.

Az ügymenet leírása

Az okiratot személyesen, meghatalmazott útján vagy írásban lehet kérelmezni. A kért okirat kiállítása illetékmentes.

Az ügy intézéséhez kötelezően benyújtandó dokumentumok

  • érvényes személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély
  • lakcímkártya
  • 3.000,- Ft értékű illetékbélyeg (kizárólag hatósági bizonyítvány esetén)
  • meghatalmazás
  • A szükséges nyomtatványok elérhetőek az ügyfélszolgálatunkon, illetve az alábbi linkeken letölthetők.

Anyakönyvi kivonat, hatósági bizonyítvány kiállítása kérelemre