onkormanyzati_hirek

Tisztelt Szülők! Kérjük Önöket, hogy a 2022/2023-es tanévre való tekintettel nyilatkozni szíveskedjenek, hogy gyermekük igénybe kívánja-e venni a napközi, illetve a menzai ellátást!

Napközi ellátás:

  • teljes áras: 720,- Ft/nap - 3-szori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna)
  • kedvezmény esetén: 360,-Ft/nap, 50 % kedvezmény
    (tartósan beteg gyermek, illetve 3 vagy több gyermeket nevelő családok).

Menzai ellátás:

  • teljes áras: 420,-Ft/nap - egyszeri étkezés (ebéd)
  • kedvezmény esetén: 210,-Ft/nap
    (tartósan beteg gyermek, illetve 3 vagy több gyermeket nevelő családok) 50 % kedvezmény,

Gyermekvédelmi kedvezmény esetén mindkét ellátás ingyenes.

A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó térítési díjakat a Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal gazdálkodási csoportja szedi be.

Az étkezés igénybevételét, illetve az ezzel kapcsolatos változásokat az alábbi elérhetőségek útján jelezhetik:

Az étkezés lemondását (pl: betegség, kirándulás) esetén kérjük előző nap 10 óráig jelezni. Étkezés módosításra (pl.: Napköziről (3x étkezés) csak Menza (ebéd) és fordítva) a következő hónap 1-jétől van lehetőség.

A nyilatkozatokat (1) (2) - nemleges válasz esetén is - legkésőbb 2022. augusztus 20-ig leadni szíveskedjenek az Iskolában vagy a Gazdálkodási csoportnál, vagy email-ben a fent megjelölt e-mail címre elküldeni.
(A kitöltött nyilatkozatokat fotózva vagy szkennelve is elfogadjuk)

Előzetes értesítés alapján (kis vékony cetli) a térítési díj befizetését az alábbi számlaszámra szíveskedjenek teljesíteni minden hónap 10-15. közötti időpontokban! A közlemény rovatba kérem feltüntetni az étkező gyermek nevét és az osztályát. A számla kiállítása a befizetés után történik.

Szirmabesenyői Segítő Szolgálat és Konyha: 54500174-17778772