onkormanyzati_hirek

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022 (XI.26.) Kormányrendelet (továbbiakban : Korm.rendelet) alapján a 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adó fizetési kötelezettséget az adózók átutalással euró vagy amerikai dollár devizanemben is teljesíthetik a Magyar Államkincstár által nyitott számlára.

Az önkormányzat részére megnyitott számla adatai:

Önkormányzat neve: Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata

Számla száma: 10027006-00001431-02120011

Számla IBAN száma: HU55 1002 7006 0000 1431 0212 0011

A deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie

  • az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi jelzőszámán (IBAN) túl
  • a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB,
  • valamint a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját: MANEHUHB. SEPA.

Átutalás esetén a kezdeményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

Kérem, hogy a fenti számlaszámot kizárólag a helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség euróban vagy amerikai dollárban történő teljesítésekor használják!

A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adó beszedési számlájára.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Kincstár által az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adó beszedési számlájára átutalt összeget tünteti majd fel befizetésként. A devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja a Korm.rendelet 1.§ (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja.

Felhívom a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy a devizanemben történő utalást célszerű néhány nappal hamarabb indítani az adókötelezettség határidőben történő teljesítése érdekében.

A fizetési kötelezettség forintban történő teljesítése továbbra is a Takarékbank Zrt-nél vezetett iparűzési adó beszedési számla elnevezésű 54500174-10012693 számú számlára történhet.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámla kivonatán, valamint az adószámla tételes adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az euróban vagy amerikai dollárban teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az árfolyamot és az elszámolt forintösszeget.

dr. Szakos Judit
jegyző