karacsonyi_korlevel_2021

"Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.” Lk. 2,11-12

Kedves Testvérek!

Eljött hozzánk karácsony, az ünnep, amit annyira vártunk. Felidéződnek ilyenkor legbelül a gyermekkor évei, és boldogsággal tölti el a szívet, ha egy régi illat megtalál minket, vagy egy vers, egy jól ismert dallam elér hozzánk azokból az időkből, amikor még kicsik voltunk, és valahogy minden a helyén volt. Jó az ünnepben felnőtt szívvel újra hallani a karácsonyi történetet, hiszen azt ünnepeljük, hogy megszületett a világ Megváltója. Erőt merítünk belőle, mert egy kisgyermekről hallunk, aki éppúgy asszonytól született, mint mi magunk is, és Egyszülöttnek nevezték őt.

Ez a karácsonyi Ige azzal az üzenettel gazdagít bennünket, hogy mi emberek mindnyájan esendők és gyengék vagyunk, ezért megerősítésre szorulunk, Isten pedig meg is adja nekünk ezt a megerősítést. A pásztorok igazán szép élményt kaptak, amikor megnyílt számukra az ég, és bepillanthattak a menyei seregek világába, hallhatták az angyalok énekét – de mindehhez kapnak még külön egy jelt is

"Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.”

Ha jobban meggondoljuk, nem is lehetett akkor még Jézus más, mint jel. Nem látszott rajta, hogy milyen lesz felnőttként, olyan volt, mint az összes többi csecsemő. De voltak emberek, akiket mégis megérintett az a látvány, akik felfogták az üzenetét, mert komolyan vették az ígéretet, ami róla szólt – s akik számára ő így jel lett. Olyan jel, ami arra emlékeztette őket, hogy Isten az emberek üdvét akarja, ő mindig az életük beteljesedésén van, és egy magával tehetetlen kisgyermek is lehet jel, amelynek üzenete az, hogy van új kezdet és van tiszta lap.

Jusson hát eszünkbe nekünk is minden kicsi gyermeket látva, hogy Isten még mindig bízik az emberekben, amíg csak gyermekekkel ajándékoz meg minket. Az ő szeretetének jele ezen a földön minden élet, és ezért kell becsülnünk és tisztelnünk az élet minden megnyilatkozását. Ezért nem szabad a gyermekáldást elutasítani, ezért bűn életuntnak lenni, ezért méltatlan a fásultság, a hitetlenség, mert az élet,  „még a tehetetlen” kisgyermeké, vagy a „már tehetetlen”, elaggott emberé is, mindig őrá mutat, Istenre, aki azért alkotta meg az életet, mert szereti azt. Ezt a mi csodálatos testünket is azért adta, mint egy edényt, hogy abba mennyei tartalmat tölthessen. Ez a kegyelem volt az, ami megerősítette a pásztorokat abban, hogy jó úton járnak, és bár nem voltak a szavak emberei, elhirdették a jászol mellett, amit az angyali látomásból megértettek.

Engedjük ezen a karácsonyon mi is, hogy megerősítsen bennünket az ég Ura, mert nincs kivétel, és lám, nem a tanultság vagy gazdagság számít, mert neki még azok a nagyon egyszerű pásztorok is fontosak voltak annyira, hogy adott nekik jelt a kisgyermekben. Adott jelt arról, hogy igenis van üdv, és van beteljesülés is, a lélek boldog hazatalálása – nem pedig csak munka és nem csak terhes felelősség. Ugye milyen kár vakon végigjárni egy földi életet! Vakon Isten ígéreteire, vakon az igazi lelki értékekre, és mindig csak földi kincseket gyűjteni. Vakon azokra, amik örökkévalók, és közben beérni az egészen mulandó dolgokkal.
Ehhez persze a mi szemeinknek is fel kell nyílni, hogy meglássuk az üdvözítő szeretet jeleit az életünk útjai mellett. „Nyílj meg szívem, lásd meg jobban, / Ki fekszik itt a jászolban!”

Ámen


Református ünnepi istentiszteletek rendje | Szirmabesenyő 2021.

  • 2021. december 19. (vasárnap) 11:30 - istentisztelet
  • 2021. december 23. (csütörtök) 16:00 - bűnbánati istentisztelet
  • 2021. december 24. (péntek) 15:00 - istentisztelet - szent este, gyermekek műsora
  • 2021. december 25. (szombat) 16:00 - úrvacsorás istentisztelet
  • 2021. december 26. (vasárnap) 11:30 - istentisztelet
  • 2021. december 31. (péntek) 16:00 - óévi istentisztelet

  • 2022. január 01. (szombat) 11:30 - újévi istentisztelet
  • 2022. január 02. (vasárnap) 11:30 - istentisztelet 

Kedves Testvérek!

Istentiszteleteinken viseljünk maszkot! Az úrvacsoránál külön kis poharat használunk. Vigyázzunk egymásra! Imádkozzunk továbbra is a járvány megszűnéséért!

Adományozásra van lehetőség banki átutalással is és a levelünkben mellékelt postai csekken is

A Szirmabesenyői Református Egyházközség számlaszáma: 54500174-10011142

Amennyiben még idén nem rendezte egyházfenntartói járulékát ily módon is megteheti, az egyházfenntartás mértéke gyülekezetünkben 5000 Ft/fő/év.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni az adomány jellegét: egyházfenntartás, Isten dicsőségére, perselyadomány, templomfelújítás, stb.!

Istentől megáldott békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok!

Tóth Dénes | lelkipásztor