kozigallas

Szirmabesenyői Napsugár Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szirmabesenyői Napsugár Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
   
 • Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
   
 • A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3711 Szirmabesenyő, Déryné utca 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Óvodai nevelő-oktató munkával összefüggő feladatok ellátása.
   
 • Óvodás korú gyermekek oktatása, nevelése, gondozása, egyéni-és csoportos fejlesztése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus,
   
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

 • Pedagógiai elhivatottság, gyermekszeretet, kollégákkal való együttműködési képesség.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
   
 • Erkölcsi bizonyítvány
   
 • Önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt:  Rácz Csilla | Telefon: +36 30 939 8867

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szirmabesenyői Napsugár Óvoda címére történő megküldésével (3711 Szirmabesenyő, Déryné utca 24.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 197/2021, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
   
 • Elektronikus úton Rácz Csilla részére a napsugarovoda@szirmabesenyo.hu E-mail címen keresztül
   
 • Személyesen: Rácz Csilla, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3711 Szirmabesenyő, Déryné utca 24. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. október 4. A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM).
A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.