aug20_2022
fotó, cikk: Lengyel Roland

Szent István életművének alapgondolata, hogy felelősséget kell viselnünk utódainkért, védelmeznünk kell az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit. Együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet; összetartozásunk alapvető értékei a hűség, a hit és a szeretet.

A közösség erejének és minden ember megbecsülésének alapja a munka, az emberi szellem teljesítménye. Szavak helyett tettekkel, ígéretek helyett munkával állhatunk csak meg a vállalt feladatok és embertársaink előtt.

Településünk vezetése is követi a szentisváni utat, valljuk, hogy gyarapodásunkkal, Szirmabesenyő fejlődésével, építő-szépítő tevékenységünkkel az itt élők életminőségét javítjuk, közösségi programjainkkal az összetartozás erejét növeljük.

Törekvéseink fényében kívánom, hogy adjon az Isten nekünk békességet egy nyugodtabb, rendezettebb jövőbe vetett hitet! Hitet ahhoz, hogy meg tudjuk teremteni magunknak és utódainknak a jólétet és a békességet, a mindennapi kenyeret. Adjon türelmet, kitartást, erőt és egészséget feladataink elvégzéséhez!

Kívánok Önöknek békét, bőséget, hitben, szeretetben megélt szép jövőt!
Vigyázzanak Magukra! Vigyázzunk Egymásra!

bk_sign_logo