onkormanyzati_hirek

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatának Jegyzője (3711 Szirmabesenyő, Kossuth u. 5.) útján ad tájékoztatást arról, hogy:

hirdetményt tett közzé Szirmabesenyő, hrsz.: 012/3 helyrajzi számú ingatlanon létesülő, Távközlési antennatartó acél torony - BZ16412 Szirmabesenyő megnevezésű elektronikus hírközlési építményre vonatkozó, CM/26447/2021. iktatószámú építési engedélyezési eljárás megindulásáról. 

A Hatóság az általa meghozott döntéseket hirdetményi úton közli. 

A hirdetmények megtalálhatók a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Miskolci Hatósági Iroda (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.) hirdetőtábláján és a www.nmhh.hu honlapon is.