gorog_kat_templom_szb

A görögkatolikus közösség - egy kis felújítás után - szeretné művészi ikonokkal kifestetni templomát.

Örülnénk, ha a településen élők, vagy hozzánk valamilyen módon kötődők ha csak szerényebb támogatás útján is lehetőséget kapjanak arra, hogy templomunk falának felületén egy-egy ábrázolást „örökbe fogadhassanak” – számolt be Polyák Imre parókus.

A kisebb képek (14 db) egyenként 300.000 Ft-ba kerülnek. Ezek a következők:

A méretesebb képek nagyobb értéket (450.000 Ft) képviselnek, ilyen a:

A szentély két nagy képét

Mondanunk sem kell, hogy a lambéria javítása, a falak alapszínre (sárgás árnyalat) való festése, az ornamentikus díszítések is komoly összegeket jelentenek. Ezek ellentételezését alapvetően a már meglévő önerőnkkel és gyűjtéssekkel szeretnénk előteremteni. Ehhez a legkisebb összeget is köszönettel fogadjuk.

Az örökbefogadást vagy felajánlást megtehetjük névvel vagy név nélkül, személyesen a parókusnál vagy egyházközségi képviselőinknél, illetve elküldhetjük adományainkat az erre a célra elkülönített bankszámlánkra (esetleg konkrét kép megnevezésével is)

Szirmabesenyői Görögkatolikus Parókia: 10702394-85002751-52100008 (CIB Bank Zrt.)

Minden egyes Szent Liturgián imádkozunk ennek a szent hajléknak jótevőiért. Az örökbefogadók neveit maradandó módon feljegyezzük a jövő nemzedékei számára az ikonosztáz belső oldalán. Kérjük, ha teheti, támogassa terveinket Isten nagyobb dicsőségére és egymás javára. Előre is köszönjük!

Elérhetőség:

Polyák Imre
Cím: 3711 Szirmabesenyő, Iskola u. 26.
E-mail: polyakim@freemail.hu
Telefon: +-36 30 2498 213


A szirmabesenyői görögkatolikus templom falképterveinek bemutatása

A szirmabesenyői görögkatolikus templomot a helyi hívek szinte teljesen saját erőből építették fel, majd 25 évvel ezelőtt. Azután a parókia építése következett, többségében szintén önerőből. Most szeretnénk a mennyezeti lambériát felújítani, a templom falait pedig kifesteni, hogy mint a menny a földön, még méltóbb legyen Isten imádására. Ezt a munkát a hajóban Sallai Géza művésztanár úr, mint ikonosztázunk alkotója, míg a szentélyben Krakk-Polyák Zsófia restaurátor fogja végezni. A hajó képei közvetlenül a falra, a szentélyé pedig vászonra lesznek festve, azután megfelelő technikával felragasztva.

A felújítást és festést alapvetően a hívek adományából tervezzük megvalósítani, tudva azonban, hogy közülük sokaknak végesek a lehetőségei, más jótevőktől is várjuk és szívesen fogadunk felajánlásokat.

Sokan élnek még az alapítók közül, s szeretnék látni, hogyan lesz teljessé az annak idején elkezdett munkájuk. Időközben felnövekedett egy új generáció is, akik ezen Urunk színeváltozása ünnepére szentelt hajlékban tanulják „imádni az Istent és egymást szeretni..."
(Ady Endre).

A továbbiakban szeretnénk bemutatni a templomfestés terveit.

Templomhajó 

Olyan képtípusokat tervezünk ábrázolni, amelyek ritkábban jelennek meg falképeken, ezáltal erőteljesebben hatnak, a híveket jobban megérinthetik. Ilyenek Jézus csodatételei, mint a legelső, a kánai menyegzőn történt átváltoztatás (11), valamint a csodálatos kenyérszaporítás (20). Ezek az események szorosan kapcsolódnak az Eucharisztiához. Az ikonosztáz előtt, a szólea végén, a kántorpad felett láthatók Szíriai Szent Efrém (17), Krétai Szent András (18) és Damaszkuszi Szent János (19), mint himnuszköltők alakjai. A liturgia szépségét nekik is köszönhetjük. A vele szemközti falon vértanú szentek sorakoznak: Szent György (14), Alexandriai Szent Katalin (13) és Szent István diakónus (12). Ők az életüket áldozták fel hitükért. Az ikonosztáz fölé egy-egy hódoló angyal (15, 16) kerül.

templomhajó

Szentély

Az oltár mögötti háromosztatú falszakasz közepén a Trónoló Krisztus ábrázolása látható (7), két oldalról egyházatyákkal körülvéve: Aranyszájú Szent János (8), Nagy Szent Bazil (6), Teológus Szent Gergely (5) és Szent Atanáz (9) alakjaival. Felül középen a Szűz a jellel ikon (3), s két oldalán egy-egy szeráf (2, 4). Az oldalfalak két nagy felületének egyikén Urunk Mennybemenetele (1), másik részén pedig a Szentlélek eljövetele (Pünkösd, io) kap helyet. 

szentely