zöldhulladek_2022

A tavaszi kertészkedéssel egyidejűleg megkezdődik Szirmabesenyőben is a keletkezett zöldhulladék begyűjtése, elszállítása.

A zöld zsákok, edényzetek és kötegelt nyesedékek kihelyezése előtt kérjük olvassák el a BMH Nonprofit Kft zöldhulladék gyűjtésre vonatkozó tájékoztatás!

TÁJÉKOZTATÓ | 2022. ÉVI HULLADÉKNAPTÁR

Megkérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy vegyék igénybe a szolgáltatást, egyben továbbra is tartsák be a kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat! Szirmabesenyő közigazgatási területén (ide értve a külterületi zártkerti ingatlanokat is) szigorúan tilos az avar és kerti hulladék szabadtéri égetése!

2021. január 01-napjától már nem önkormányzati rendelet, hanem az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet meghatározásai az irányadóak.

225. §- a értelmében:

„Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”

A fenti jogszabályi rendelkezések megszegőivel szemben az elsőfokú tűzvédelmi hatóság (a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján) 10.000,- forinttól 3.000.000,- forint összegű tűzvédelmi bírságot szabhat ki.