kormányhivatal

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, mint árverést lefolytató hatóság Bodnár Andrea adós (ügygondnok: dr. Hircsu Krisztina) kölcsöntartozás és egyéb jogcímeken fennálló 11 403 443 Ft követelés behajtása iránt a MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság és társai végrehajtást kérők érdekében eljáró Dr. Kisely Alexandra önálló bírósági végrehajtó megkeresésére az ingatlan-nyilvántartásban 5297 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Szirmabesenyő zártkert településen található ingatlan 1/2 tulajdoni illetőségére a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35. § (1) bekezdése alapján, valamint a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Kormányrendelet értelmében 2024. év április hó 30. napján 10 óra 00 percre BO/36/3627/2023 azonosító számon ismételten árverés kerül kitűzésre.
 

Végrehajtást kérők: Követelés jogcíme: Tőke:
MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságkölcsöntartozás 3 303 443 Ft
Hungarian Real Estate Financing Zrt.kölcsöntartozás8 000 000 Ft
Magyar Biztosítók Szövetsége tartozás100 000 Ft

Az árverés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal hivatali helyisége (3525 Miskolc, Vologda u.1.)

Az árverés azonosító száma: 
BO/36/3627/2023.

További tudnivalók