kormányhivatal

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, mint árverést lefolytató hatóság Bodnár Andrea adós (ügygondnok: dr. Hircsu Krisztina) kölcsöntartozás és egyéb jogcímeken fennálló 12 129 218 Ft követelés behajtása iránt a MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság és társai végrehajtást kérők érdekében eljáró Dr. Kisely Alexandra önálló bírósági végrehajtó megkeresésére az ingatlan-nyilvántartásban 5351 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Szirmabesenyő zártkert településen található ingatlan 1/2 tulajdoni illetőségére a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 35. § (1) bekezdése alapján, valamint a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII.31.) Kormányrendelet értelmében 2024. év április hó 30. napján 09 óra 00 percre  B 0/ 3 6 / 3 62 5/2 0 2 3  azonosító számon  ismételten árverés kerül kitűzésre.

Az árverés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatalhivatali helyisége (3525 Miskolc, Vologda u.1.)

Az árverés azonosító száma: 
BO/36/3625/2023
 

Végrehajtást kérők: Követelés jogcíme:Tőke:
MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
 kölcsöntartozás 3 303 443 Ft
Hungarian Real Estate Financing Zrt. kölcsöntartozás 8 000 000 Ft
Comptech Mérnöki Szolg. És Ker. Kft. tartozás 725 775 Ft
Magyar Biztosítók Szövetsége tartozás 100 000 Ft

További tudnivalók