onkormanyzati_hirek

SZIRMABESENYŐ Nagyközség Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy SZIRMABESENYŐ Nagyközség Településrendezési Eszközei – Településszerkezeti Terve, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve –kiemelt fejlesztési területté nyilvánított öt részterületére szóló módosításának partneri véleményeztetésre szánt anyaga elkészült.

A partnerségi egyeztetés lefolytatása elektronikus úton történik.* A tervvel kapcsolatos észrevételeiket jelen Felhívástól számítva 15 napig* írásban az alábbi elektronikus címen tehetik meg: polgarmester@szirmabesenyo.hu

Segítő közreműködésüket megköszönve:

bk_sign


 

Bodnár Krisztián
polgármester


*A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020.(XII.2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b)-c) pontjai alapján.
A felhívás a 314/2012. (XI. 8,) Korm. rendelet 29. § szakasza szerinti, Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 15/2017. (IX. 13.) önkormányzati rendelete alapján jelenik meg./