lenart_bela

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy dr. Lénárt Béla Szirmabesenyő díszpolgára életének 91. évében elhunyt. dr. Lénárt Béla tanár urat Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata  saját halottjának tekinti. 

Búcsúztatása 2023. április 28-án 11:00 órakor lesz a szirmabesenyői felső temetőben. Emlékét kegyelettel megőrizzük!


In Memoriam

Szomorú szívvel búcsúzunk az életének 91. évében elhunyt dr. Lénárt Béla Tanár Úrtól, településünk díszpolgárától. 

1963-tól volt a helyi általános iskola történelem-földrajz szakos tanára. Tudásával, emberi hozzáállásával  és elkötelezett pedagógiai munkával kivívta nemcsak a diákok, a szülők, munkatársai és a szakma  képviselőinek, hanem  Szirmabesenyő lakóinak is az   elismerését . Szakmai elhivatottsága, nevelő egyénisége maradandó nyomot hagyott több generációban. Kiemelkedő  műveltsége, közösségépítő munkája méltán tette nemcsak az iskola, hanem a település életének meghatározó egyéniségévé. 

Többször megválasztott önkormányzati képviselő. 1994-től  4 cikluson át volt a helyi önkormányzat képviselője. Az oktatási és sport bizottság vezetőjeként, majd  2008-tól 2010-ig alpolgármesterként végzett munkájával jelentősen hozzájárult a község fejlődéséhez. A  helyi döntések,  rendeletek előkészítésében, véleménye, szakértelme megkerülhetetlen volt. 

A  község arculatának kialakításában meghatározó szerepet betöltő igazi hagyományteremtő lokálpatrióta volt. Kezdeményezője, fő szervezője és egyben megalkotója  volt a „Fejezetek Szirmabesenyő múltjából” című kiadványnak, mely máig az egyetlen, leghitelesebb  és legteljesebb forrása a település történetének. Több kiadvány és könyv,  publikáció jelent meg az évek során, melyek szorosan kapcsolódtak  lakóhelyünk történetéhez és meghatározó személyeihez. 

2012-ben díszpolgári cím adományozásával ismerte el munkásságát, közéleti tevékenységét a Képviselő-testület. Szirmabesenyőért végzett több évtizedes tevékenysége, helytörténeti kutatómunkája, valamint több publikációja tette ismertté és elismertté településünk  határain kívül is. 

Tisztelettel és szeretettel emlékezünk Rá,  mint  tanárra, mint emberre, mint Szirmabesenyő köztiszteletben álló polgárára. Munkássága,  szellemi öröksége  méltán teszi felejthetetlenné. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük… 


Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete