onkormanyzati_hirek

A Kormány a kialakult helyzetben, a lakosság téli tüzelőanyag igényének megfelelő kielégítése érdekében fel kívánja mérni a lakosság barnakőszén igényét a fűtési szezonra.

Önkormányzatunknak 2022. szeptember 30-ig kell jeleznie a települési szintű adatokat.

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

A megadott feltételek alapján kérjük, hogy jelezze várható barnakőszén felhasználási igényét 2022. szeptember 29. (csütörtök) 15:30 óráig hivatalunk felé az alábbi adatok megadásával:

  • név
  • lakcím
  • mennyiség mázsában kifejezve.

Igényét hivatalunkban személyesen, vagy a Polgármesteri Hivatal bejáratánál lévő postaládában helyezheti el, illetve a titkarsag@szirmabesenyo.hu email címre való megküldéssel jelezheti.

Az igényfelmérés nem jelent későbbi automatikus támogatást!