SZ/1045-1/2024.

Tervezet Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (IV.18.) önkormányzati rendelete Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról 

SZ/1053-1/2024.

Jelentés Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről