9/2014. (VI.27.)

A 9/2001. (V.1.) számú rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről, valamint a "Pro Rure" díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről a módosító rendelettel egységes szerkezetben