10/2022. (IV.22.)

a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság létesítése esetén fizetendő díjakról, valamint a házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjakról

9/2022. (IV.7.)

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és a térítési díjakról szóló 10/2021. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2022. (IV.7.)

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2021. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról