80/2021. (x.4)

Szirmabesenyő Nagyközség Településrendezési Eszközei kiemelt fejlesztési területté nyilvánított öt részterületre szóló módosításához a környezeti vizsgálattal kapcsolatban beérkezett előzetes vélemények tudomásulvételéről, a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről, egyben a környezeti vizsgálat folyamatának lezárásáról.

SZ/156-14/2021

az ÉRV Zrt. Közgyűlése hatáskörébe tartozó határozathozatalhoz szükséges határozati szavazólapok aláírásához szükséges felhatalmazásról