Szirmabesenyő Nagyközsége saját fenntartású úthálózatában több felújítandó szakasz van, azonban a legszükségesebb a temető miatt nagy forgalmat lebonyolító pályázati szakasz felújítása. A 360m -es szakasz új útbukolatot kapna, mely a községben élők számára igen fontos a temető megközelíthetősége végett és arra már több panasz is érkezett. A jelenleg aszfaltozott úttest új burkolatot kap, Az út helyrajzi számai: 1411 és 306/1.