Megkezdődött az „Új bölcsődei férőhelyek létesítése Szirmabesenyőn” című projekt

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 85 Millió Ft, 100%-os intenzitású támogatást nyert az „Új bölcsődei férőhelyek létesítése Szirmabesenyőn” című és TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00035 azonosító számú projekt megvalósításához. A település lakossága 2019.01.01. napján – KSH adatok alapján – 4308 fő. 2009-ben kezdte meg működését – a volt óvoda épületét hasznosítva - a két csoportszobás bölcsőde.

A tervezett projekt keretében Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata fejlesztése által megvalósul a bölcsődei férőhelyek bővítése. A projekt célja a településen és a szomszédos településeken is jelen lévő kisgyermek ellátási intézményhiány oldása. A települést övező ipari parkok területén dolgozók egyre növekvő bölcsődei ellátási igénye egyaránt indokolja az új férőhelyek létesítését.

A jelenleg 26 férőhelyes intézményt a statisztikák és az igényfelmérés alapján a biztonságos majdani kapacitáskihasználtságot garantáló 14 fős új csoportszobával bővítjük. Az új bölcsődei csoport létesítésével 4 fő foglalkoztatása tervezett. A projekt eredményeként a meglévő bölcsőde szomszédságában, azzal egy egységet képezve kerül kialakításra a bölcsőde. Az átalakítást és bővítést az eszközbeszerzés tesz teljessé. A jelenlegi épület akadálymentes, melyhez igazodva az új épületrész is akadálymentesen kerül megépítésre.

Cél a lakosok foglalkoztatásának elősegítése, az életminőség javítása, családbarát, munkába állást segítő környezet kialakítása. A projekt hozzájárul a települések népességmegtartó képességének növeléséhez. A beruházás hozzájárul a kisgyermekesek, különösen a 3 év alatti gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez és a bölcsődei ellátáshoz való jobb hozzáféréshez.

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT!