Sajtóközlemény

Településképet meghatározó épület külső felújítása és energetikai korszerűsítése Szirmabesenyő községben


A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2016.02.09.-én kiadott felhívása alapján a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2016.05.06 -én támogatási kérelmet nyújtott be. A Támogató Hatóság “Településképet meghatározó épület külső felújítása és energetikai korszerűsítése Szirmabesenyő községben” című 1775272016 azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.

A Kedvezményezett Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata- a támogató döntése alapján – 37 379 590 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást kapott 85% támogatási intenzitás mellett.

A projekt célja volt Szirmabesenyőn, mint vidéki térségben élő lakosok életminőségének javítása, a település vonzóbbá tétele olyan, a fenntarthatóság növelését és a társadalom felzárkóztatását elősegítő fejlesztések által, melyek a helyi szükségletek mértékéhez igazítva tényleges közösségi jellegű funkciókkal és használattal bírnak.  További célként jelent meg az energia- és erőforrás hatékonyság növelése.

A fejlesztéssel érintett épület a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnak és a Rendőrségi Körzeti Megbízotti Irodának ad otthont.

A korszerűsítés, felújítás, a következő fő elemekből állt:

  • Határoló szerkezetek (határoló falszerkezet, lábazat, födémek) utólagos hőszigetelése, mely érinti a külső falazatot, pincefödémet és padlásfödém szerkezetet.
  • A rossz hőátbocsátási tényezővel rendelkező külső nyílászárók cseréje új, korszerű 3 rétegű üveggel ellátottakra.
  • Alacsony hatékonyságú fűtésrendszer korszerűsítése, cseréje.
  • Egy napelemes elektromos energia termelő rendszer kerül az épületre, illetve megtörténik az elektromos hálózat felújítása és a világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása.
  • A tetőszerkezet megerősítése érdekében tetőlécezés készül, illetve az azbeszt tartalmú palafedés helyett az épület cserépfedést kap.
  • A munka részét képezik a fentiekhez kapcsolódó járulékos munkák

Az épületbe az akadálymentes bejutást új rámpával és a bejárati nyílászárók cseréjével biztosítottuk.

Összességében megszüntettük az épület jellegtelen megjelenését, új arculatot kapott a felújítás során.

Képek