Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 120 Millió Ft, 100%-os intenzitású támogatást nyert a „Vásárcsarnok és piactér kialakítása Szirmabesenyőn” című és TOP-1.1.3-15-BO1-2019-00047 azonosító számú projekt megvalósításához.

A projekt keretében Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata a helyi gazdaság működését segítő termelői piacot kíván létesíteni a település központjában. A tervezett piac kialakításának célja a településen élő termelők segítése, helyi termékek piacra jutásának támogatása infrastrukturális fejlesztéssel. A helyi árusok mellett biztosítani fogjuk a település 40 km-es körzetéből az áruk és termékek piacra jutását. Ez a körzet hungaricumokkal, egyedi hazai termékek széles választékával rendelkezik.

A piac hozzájárulhat a község látogatottságának, turisztikai vonzerejének növekedéséhez, ezáltal növekedhet a településen található vállalkozások jövedelemtermelő képessége, így Szirmabesenyő lakosságmegtartó ereje is. A fejlesztések által javul a helyi vállalkozások működési környezete, amely középtávon munkahelymegőrzést, majd később munkahelyteremtést eredményez, valamint hozzájárul a település és a társtelepülések együttműködésének erősítéséhez, Szirmabesenyő Nagyközségnek a térségben elfoglalt pozíciójának erősödéséhez.

A piac a rendszeres termelői piac funkciója mellett időszakosan helyi vásárok részére is helyet fog biztosítani. Az új piactér színvonalas megvalósításával a településen létrejön a kereskedelmi központi köztér, mely mérföldkő egy fenntartható és élhető település megteremtésében. A fejlesztési területen található a könyvtár épülete és kisebb üzletek épületsora. Ennek az épületnek a bővítésével és átalakításával létrejön az új piactér, ezzel összekötve helyet kap az új fedett-nyitott árusítóhely. Az üzletek és az árusítóhely között fedett árkádsor biztosítja a védett átközlekedést. 

A meglévő épület átalakításával-felújításával kialakításra kerül a férfi, női és akadálymentes vizesblokk, új gépészeti helyiség, valamint 2 üzlethelyiség, melyekben helyi termékek árusítására szolgál majd. A fejlesztés során a helyi igények szerinti térburkolás és parkosítás is megtörténik. A beruházás egész területén komplex akadálymentesítés valósul meg.

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT!

További információ kérhető:
EMREG Nonprofit Kft.
info@emreg.hu