1. A támogatási szerződés/A támogatói okirat
  Az együttműködési megállapodás 2023. július 06.-n jött létre Magyar Hegy és Sportmászó Szövetség, mint támogató, valamint Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata, kedvezményezett között. A projekt során megvalósult az Önkormányzati tulajdonban lévő Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde tornatermében egy új boulder mászófal építése, kivitelezése, az óvodába járó gyermekek számára.

 2. A kivitelezők/beszállítók kiválasztása
  A beruházás megvalósítása érdekében a beruházó Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata kiválasztotta a kivitelezőt. Ennek érdekében a beérkezett 3 árajánlat közül, a legalacsonyabb ár alapján kiválasztásra került a legkedvezőbb ajánlattevő. Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata a beruházás megvalósítása érdekében vállalkozási szerződést kötött az EFFY-GUIDE Bt.-vel 2023. július hó 17. napján, egy új boulder mászófal építésére a Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde tornatermében, bruttó 1.400.000- forint összegben.

 3. A feladat megvalósítása
  A kivitelezési munkálatok megkezdésére 2023. augusztus 15-én került sor a munkaterület átadásával. A kivitelező a vállalkozási szerződésben rögzített teljesítési határidő előtt teljesítette a vállalt beruházást, 2023. augusztus 22-án átadásra került az új mászófal a Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde tornatermében.

 4. Támogatási összeg folyósítása
  A kivitelező EFFY-GUIDE Bt. egy végszámlát nyújtott be a beruházás átvételét követően. A benyújtott számla sorszáma E-FFYGD-2023-37, teljesítés dátuma 2023.08.22., összege bruttó 1.400.000,- Ft. A számla 2023.augusztus 30-án került kiegyenlítésre

  Projekt teljes költségvetése: 1.400.000-Ft
  Támogatási, vállalkozási szerződések és megrendelések összege: 1.400.000- Ft
  Kifizetésre váró támogatási összeg / vállalkozási díj: -
  Kifizetett támogatás összege: 1.400.000- Ft
  Maradvány összeg: -

 5. Számlaösszesítő szöveges részletezése
  A Magyar Hegy és Sportmászó szövetség által kiírt „Magyarországi mászótermek” tárgyú elnyert pályázat keretében megvalósult a Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde tornatermében egy új boulder mászófal építése. HSSZ részére benyújtott számlaösszesítő részletezése: beruházási költségre fordított összeg 1.400.000-Ft (felhalmozási kiadás), a csatolt bizonylat típusa: elektronikus számla, bizonylat sorszáma: E-FFYGD-2023-39, teljesítés dátuma: 2023.08.22., szállító neve: EFFY-GUIDE BT, gazdasági esemény megnevezése: Mászófal építés, telepítés, számlán szereplő bruttó összeg forintban: 1.400.000. -Ft, számlán szereplő nettó összeg forintban 1.102.362.-Ft, a számla pénzügyi teljesítésének időpontja: 2023.08.30., a számlán szereplő összegből a támogatás terhére elszámolt összeg 1.400.000-Ft, a számlán szereplő összegből a támogató által előírt saját forrás terhére elszámolt összeg: 0.- Ft.

  A felhalmozási és működési kiadási sorok között nem történt átcsoportosítás

 6. A projekt megvalósulásának kommunikációja
  A Magyar Hegy és Sportmászó Szövetség által kiírt „Magyarországi mászótermek” című elnyert projekt megvalósulásával kapcsolatos tájékoztató a település honlapján (szirmabesenyo.hu) fényképes és szöveges bemutatás és ismertetés is megtörtént.

 7. A fejlesztett projektekkel szembeni támogatói elvárás alakulása, érvényesülése 
  Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata a megvalósult beruházást a tőle elvárható legnagyobb gondossággal kezeli, karbantartásáról saját költségén gondoskodik, vállalja továbbá a folyamatos üzemképes állapotban tartását, valamint viseli a fenntartással járó terheket, a rendkívüli javítások és helyreállítások költségeit.

A „Magyarországi mászótermek” című projekt a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata és a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség között létrejött támogatási szerződésnek, a Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata részére kiadott támogatói okiratnak megfelelően megvalósult.

Szirmabesenyő, 2024. január 31.

Bodnár Krisztián | polgármester
 

Képek