Sajtóközlemény

Lifelong learning Szirmabesenyőn
2019. július 31.


A kedvezményezett Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata a fenntartásában lévő Petőfi Sándor Művelődési Házban „Lifelong learning Szirmabesenyőn" címmel, EFOP-3.7.3-16-2017-00232 azonosító számú projektet valósított meg, 60 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével.

A projekt célja volt a település lakosságának , ezen belül is a hátrányos helyzetű célcsoportba tartozó állampolgároknak (pl.kisebbség, Gyed-en, Gyes-en lévők, regisztrált munkanélküliek, egyedülállók, gyermeket eltartók, alacsony végzettségűek, inaktívak) tanulási aktivitásának elősegítése, az élethosszig tartó tanulás népszerűsítése olyan informális tanulási alkalmakkal és nem formális képzések, és képességfejlesztő programok megvalósításával, melyek a mindennapi életben hasznosulva hozzájárulnak az egyén személyes, állampolgári, társadalmi és/vagy foglalkoztatási szempontú ismereteinek bővítéséhez.

A pályázó másfél év alatt 6 tanulási forma keretei között 17 különböző tematikájú programot (tanfolyam, heti szakkör, havi szakkörök, műhelyfoglalkozás, e-learning foglalkozás, alkotótábor, kompetenciafejlesztő szaktábor) bonyolított le. A programok úgy kerültek kiválasztásra, hogy a pályázó számára kötelező 3 éves fenntartási időszakában akár több a projektben kifejlesztett tanulási program megvalósítását is biztosítani tudja. Pl. e-learning informatikai oktatás, jóga oktatás, ének-szakkör stb.

A tervezett programok lebonyolításához a művelődési ház épülete biztosította a helyszínt, a táborok kivételével. A tervezett tanulási formákhoz a pályázatba betervezésre került, szükséges kis -és nagyértékű eszközök beszerzésre kerültek. A program sikerét jelzi, hogy több szakkör a projekt megvalósítását követően is működik a résztvevők segítségével, már pályázati támogatás nélkül is.