Sajtóközlemény

Külterületi útfelújítás Szirmabesenyő községben


A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2016.11.23. napján meghirdetett, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján, Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2017.02.06 17:01:19 időpontban 1826821280 iratazonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be és azt a Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette.

A Kedvezményezett Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata- a támogató döntése alapján – 98 755 907 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást kapott 85% támogatási intenzitás mellett.

A pályázat által megvalósult a Szirmabesenyő község külterületén található földút 970 méteren történő szilárd burkolatának kialakítása, ill. csapadékvíz elvezetése.

A pályázat átfogó célja volt a Szirmabesenyőben és a térségben élők életminőségének javítása, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, a földrajzi mobilitás elősegítése, ezeken keresztül a térség gazdaságának fejlesztése.

A pályázat keretein belül megvalósul Szirmabesenyő külterületén a 0123/1 hrsz-ú földút és a mellette húzódó 1416/1 hrsz-ú földrészleten, valamint az 5428 és az 5374 hrsz-ú földrészleteken található földút 970 méteren történő szilárd burkolatának kialakítása, valamint a szükséges csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése. A pályázat keretében kiépítendő út illeszkedik Szirmabesenyő község településrendezési tervéhez.