A szirmabesenyői Egészségügyi Központ intézménynek helyt adó ingatlan (3711 Szirmabesenyő, Állomás u. 63. Hrsz.:966/70) klimatizálása már évek óta indokolt a megfelelő szolgáltatás biztosítása érdekében. A projekt specifikus célja a Szirmabesenyő nagyközségben található Egészségügyi Központ fejlesztése: az épület helyet ad 2 felnőtt háziorvosi ellátásnak, 1 gyermek háziorvosi ellátásnak, 2 fogorvosi ellátásnak, ügyeleti ambulanciának, valamint 1 védőnői szolgálatnak. A projekt tehát 7 különböző egészségügyi alapellátásban érintett. Maga az épület felújítása megújuló energiával történő ellátása megtörtént TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00060 projekt keretében, azonban a költségvetés nem engedte meg a klimatizálás megoldását is, melyre jelen pályázat keretében nyertünk támogatást.

A rendelők, váró helyiségek, valamint két pihenő a projekt segítségével gépi hűtést kapnak, melyek megfelelnek a vonatkozó biztonsági-, egészségügyi- és környezetvédelmi előírásoknak. tervezett helyiségek belső hőmérsékletei az MSZ 04/140 előírásai alapján kerültek meghatározásra. Az együttes hűtési igény (érezhető): 13,3 kW, mely a már megvalósított napelemes rendszer miatt nem jelent többlet terhelést a környezetre.