Sajtóközlemény

A szirmabesenyői Egészségügyi Központ fejlesztése
2018. január 22.


A kedvezményezett Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatának településén a meglévő Egészségügy központ szolgáltatásainak hatékonyabbá tétele az épület felújításával és eszközbeszerzésével valósul meg, TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00060 azonosító számú, 75,11 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével.

A szirmabesenyői Egészségügyi Központ intézménynek helyt adó ingatlan (3711 Szirmabesenyő, Állomás u. 63. Hrsz.: 966-70) felújítása már évek óta indokolt. Az épület elavult, több helyen beázik, korszerűtlen, a fenntartása nem költséghatékony, felújítása elengedhetetlen megfelelő szolgáltatás biztosítása érdekében. A projektben tervezett és indokolt technológiai-energetikai fejlesztés eredményeként, a megújuló energiaforrások alkalmazásával az intézmény által kibocsátott környezetterhelés csökken.

A projekt átfogó célja az egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése: a helyi Egészségügyi Központ infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklése.

A projekt specifikus célja a Szirmabesenyő nagyközségben található Egészségügyi Központ fejlesztése: az épület helyet ad 2 felnőtt háziorvosi ellátásnak, 1 gyermek háziorvosi ellátásnak, 2 fogorvosi ellátásnak, ügyeleti ambulanciának, valamint 1 védőnői szolgálatnak. A projekt tehát 7 különböző egészségügyi alapellátást érint. A projekt keretében megtörténik a teljes épület felújítása, energiahatékonyságának növelése és megújuló energiaforrással történő ellátása, továbbá korszerű eszközök beszerzése.

Hosszú távú célja a projektnek, hogy az Egészségügyi Központ infrastrukturális fejlesztésével a szolgáltatások minőségi javuljon és ennek eredményeként az intézmény kistérségi központtá válhasson és az esetlegesen megnövekedő kapacitásokat is megfelelően ki tudja szolgálni.