Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 109,6 Millió Ft, 100%-os intenzitású támogatást nyert az „Új bölcsődei férőhelyek létesítése Szirmabesenyőn” című és TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00035 azonosító számú projekt megvalósításához.

A tervezett projekt keretében új bölcsődei férőhelyek létesítése valósult meg. A projekt célja a településen és a szomszédos településeken is jelen lévő kisgyermek ellátási intézményhiány megszüntetése volt. A települést övező ipari parkok területén dolgozók egyre növekvő bölcsődei ellátási igénye egyaránt indokolták az új férőhelyek létesítését. A megvalósult beruházás így hozzájárul a kisgyermekesek, különösen a 3 év alatti gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez és a bölcsődei ellátáshoz való jobb hozzáféréshez.

A 26 férőhelyes intézmény az igényfelmérés alapján 14 fős új csoportszobával bővült. A projekt eredményeként a meglévő bölcsőde szomszédságában, azzal egy egységet képezve került kialakításra a bölcsőde, mert a településen nem állt rendelkezésre üresen álló, ezen funkció ellátására alkalmas épület. A szükségessé vált átalakításra és bővítésre egyaránt sor került, melyet eszközbeszerzés, továbbá a külső tér fejlesztése, parkoló létesítése tesz teljessé. Megtörtént a teljes körű akadálymentesítés is. Az új bölcsődei csoport létesítésével 4 fő munkavállaló foglalkoztatása valósul meg.

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT!