Cím
3711 Szirmabesenyő, Kossuth u. 5.
Tevékenység

Szirmabesenyő Nagyközség Polgármesteri Hivatalának szervezeti egységei a település két különálló épületében működnek. A polgármester, a jegyző, aljegyző és a hivatali munkatársak egy része – szociális ügyintéző, műszaki ügyintéző, anyakönyvvezető,  – a Kossuth u. 5 szám alatti központi épületben, a gazdasági-pénzügyi részleg, az adócsoport, valamint a településüzemeltetési/műszaki iroda az Állomás utca 1. szám alatt, a Szirmay-kastély udvarában található. A központi épületben fogadja ügyfeleit a Miskolci Járási Hivatal kihelyezett egysége, és ez a székhelye az önkormányzat gazdasági társaságának – a Szirmabesenyői TGV Nonprofit Kft-nek – is. A Polgármesteri Hivatal nagyterme szolgál a képviselő-testületi ülések és a házasságkötések állandó helyszínéül.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézést még nem alkalmazza, tekintettel arra, hogy Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatánál az elektronikus ügyintézéshez jelenleg sem a tárgyi, technikai, sem a személyi feltételek nem biztosítottak. Az ügyfeleknek csupán töredéke teljesíti az elektronikus ügyintézéshez szükséges feltételeket. Ugyanakkor jogszabály 2018. január 1-től kötelezővé teszi az elektronikus ügyintézés lehetőségének a biztosítását az önkormányzatok számára, így az erre való felkészülést megkezdtük.

Fentiek alapján jelenleg nem intézhetők e-mailben egyedi hatósági ügyek (pl: építéshatósági ügyek, birtokvédelmi kérelmek, és más kérelemre induló ügyek, stb.), így elektronikus úton eljárást kezdeményezni, nyilatkozatot pótolni, az eljárásra befolyást gyakorolni nem lehet. A kérelmeket írásban, aláírva, jogi személy esetén lepecsételve (a képviseletre jogosultságot igazoló felhatalmazó okirattal) kérjük eljuttatni Hivatalunkhoz.

A Polgármesteri Hivatal e-mail címein bejelentést tehetnek közérdekű ügyekben (pl: kátyú, rongálások, havazás, viharkárok stb. bejelentése) ahol a hatóság hivatalból is köteles eljárni. A bejelentett ügyekben sürgősségi sorrendben a Polgármesteri Hivatal intézkedik, melyről a bejelentőt az ismert e-mail címén tájékoztatjuk.

Polgármesteri fogadóóra: kedden 13:00 - 16:00

Előzetes bejelentkezés alapján
Időpont-egyeztetés: +36 46 527 205 

Jegyzői fogadóóra: hétfőn 13:00 - 16:00

Előzetes bejelentkezés alapján
Időpont-egyeztetés: +36 46 307 271 

Telefonszám
+36 46 527 205
Mobilhívószám
+36 30 571-2581
Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadás
hétfő - csütörtök 07:30 - 16:00
péntek  07:30 - 13:30