kisfaludy_zsolt

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. Kisfaludy Zsolt Szirmabesenyő díszpolgára és szeretett háziorvosa életének 81. évében elhunyt.

Búcsúztatása 2023. november 10-én, 12:45-kor  lesz  Budapesten a Farkasréti temetőben. Emlékét kegyelettel megőrizzük! 

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata az elhunytat saját halottjának tekinti.
                


In Memoriam  Dr. Kisfaludy ZsoltSzomorú szívvel búcsúzunk az életének 81. évében elhunyt Dr. Kisfaludy Zsolt Doktor Úrtól, volt háziorvosunktól, településünk Díszpolgárától.


Az orvosi egyetemet Szirmabesenyő ösztöndíjasaként végezte el. Pályáját 1969-ben itt kezdte el és itt is fejezte be 2015-ben, amikor nyugdíjba vonult. Neve egybeforrt a modern helyi egészségüggyel, melynek alapítója, meghatározó személyisége és folyamatos fejlesztője volt.

Igazi családi orvossá vált,  közel négy generáció gondját-baját ismerte.  Szeretettel és emberséggel végezte megelőző és gyógyító munkáját. Tudott a családok örömeiről, nehézségeiről. Szívesen fordultak hozzá az emberek problémájukkal, melyre mindig kaptak orvoslást, amit oly sok esetben a Doktor Úr humorral fűszerezett.

Embersége, empatikus készsége példaértékű volt. Sokaknak a legnehezebb időszakokban nyújtott reményt, segítő kezet, bátorítást. Tudásával, emberi hozzáállásával kivívta Szirmabesenyő lakóinak elismerését és lett a település  és a  környékbeli lakosok „Zsolti doktora, Zsolti bácsija”.

Szaktudását folyamatosan fejlesztette, 1999-től a foglalkoztatás-egészségügyben is dolgozott.  Oktató háziorvos lett, tanított a Debreceni Egyetemen, a miskolci Egészségügyi Szakközépiskolában, szakvizsgáztató és szakvizsga-bizottsági elnök is volt. 1990-től 2013-ig megyei szakfelügyelő főorvos a háziorvoslás területén.

2000-ben „Pro Sanitate” miniszteri kitüntetésben részesült magas szintű szakmai munkájáért.

Nemcsak mint háziorvos volt jelen Szirmabesenyő életében. Együtt élt, együtt lélegzett a településsel. Három cikluson keresztül önkormányzati képviselőként és a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökeként tevékenykedett.

2009-ben a Képviselő-testület „Pro Rure Szirmabesenyő díszpolgára” cím adományozásával ismerte el a település lakóiért végzett gyógyító munkáját és közéleti tevékenységét.

A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara 2022. december 2-án a Kar érdekében végzett több évtizedes kimagasló oktató munkája elismeréseként címzetes oktatói főorvos kitüntető címet adományozott részére.

Tisztelettel és szeretettel emlékezünk Rá, mint háziorvosunkra, mint emberre, mint Szirmabesenyő köztiszteletben álló polgárára.


Emlékét kegyelettel megőrizzük!